Informácie o firme

Všetkým čo robíme zlepšujeme trh práce. Pomáhame vytvoriť istotu práce pre všetkých a skvalitniť personálnu kultúru vo firmách. Posúvame vpred spoločnosti ale aj ich zamestnancov.

Pomocou dlhoročných skúseností profesionálne a flexibilne pripravíme služby na mieru pre každého. S využitím CSR, komunikácie, spoľahlivosti a profesionality optimalizujeme naše služby podľa požiadaviek klientov a záujemcov o prácu.

Fourmis sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti HR pre priemyselné odvetvia ako sú potraviny, elektropriemysel ale aj pre automobilový priemysel.

Výhody poskytovaných služieb:

  • Dostupná a efektívna produkčná kapacita.
  • Veľká flexibilita a zvýšená rýchlosť produkcie.
  • Vysoká kompetencia a lojálny produkčný team.
  • V prípade potreby anglicky a rusky hovoriaci zamestnanci.
  • Koordinačný pracovník.

Naše služby

Inovatívne riešenia zabezpečia zvýšenú efektivitu organizácie firemných ľudských zdrojov.

Slovenská a Česká republika majú dlhoročné tradície vo výrobe a spracovaní potravín. Pracovníci z týchto krajín sú známi svojimi vynikajúcimi pracovnými schopnosťami a návykmi. S vysokými hygienickými štandardmi ktoré sú nevyhnutné pre schopnosť pracovať priemyselnej výrobe.

Naši zamestnanci sa špecializujú na spracovanie masa, rýb, konzervovaných potravín, mrazených potravín v závodoch našich zákazníkov v EU.

Slovenská aj Česká republika sú poprední výrobcovia automobilov v Európe, vďaka čomu majú naši zamestnanci kompetencie, odborné skúsenosti a prax na prácu v elektrotechnickom aj automobilovom priemysle.

Vďaka službám dočasného pridelia, náboru špecialistov a HR manažmentu bude váš pracovný tím flexibilný a spoľahlivý. Tieto služby umožňujú reagovať a zastrešovať nečakané zmeny rýchlo a efektívne.


Personálny leasing

Personálny leasing je služba HR manažmentu ktorá zabezpečuje kompletnú administratívu vzniku, priebehu a ukončenia pracovného pomeru zamestnanca vykonávajúceho prácu u klienta.


Dočasné pridelenie zamestnancov

Dočasné pridelenie zamestnancov umožňuje veľmi flexibilne meniť počet zamestnancov podľa aktuálnych potrieb klienta a tým zabezpečovať kontinuitu spoločnosti prostredníctvom presúvania úloh na externých poskytovateľov.


Personálny asistent

Personálny asistent je systém riadenia interných aj externých zamestnancov od ich náboru, zaškoľovania až po ich obsadenie na pracovné zmeny. Systém zjednoduší Vašu prácu a spraví Vaše personálne oddelenie efektívnejším. Hlavnou a základnou úlohou personálneho asistenta je zabezpečiť plnú obsadenosť pracovných ponúk zadaných v našom systéme.


Nábor špecialistov

Nábor špecialistov umožňuje efektívnejšie hľadanie zamestnancov na pozície ktoré vyžadujú odborné zručnosti a skúsenosti. Sprostredkovanie rozšíri vašu vyhľadávaciu sieť v prípade potreby nového zamestnanca na špecifickú pozíciu.

„Spoločne pracujeme lepšie.“
Fourmis