Slovensky | Česky | English
SK | CZ | EN

Informácie o firme

Všetkým čo robíme zlepšujeme trh práce. Pomáhame vytvoriť istotu práce pre každého a umožňujeme ľudom nájsť si vhodnú a kvalitnú prácu.

Využívame dlhoročné skúsenosti aby sme pripravili profesionálne a využiteľné služby na mieru pre každého. S využitím CSR, pravidelnej komunikácie, spoľahlivosti a profesionality optimalizujeme naše služby aj podľa požiadaviek klientov a záujemcov o prácu.

Fourmis sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti ľudských zdrojov pre priemyselné odvetvia ako sú potraviny, elektropriemysel ale aj pre automobilový priemysel a iné.

Výhody našich služieb:

  • Možnosť získania dlhodobých zamestnancov,
  • flexibilita pracovnej sily počas výkyvov,
  • tvorba lojálneho tímu,
  • istota v poskytovaných službách bez rizík,
  • pružné cenové možnosti.

Naše služby

Zostávame kreatívni!

Kreativita sa nespája len s vytváraním neustále nových činností, procesov atď... Kreativita je aj o jednoduchých vylepšeniach, úpravách a nastaveniach procesov trochu inak.

Nami ponúkané služby sú jednoduché, spoľahlivé a hlavne využiteľné. Medzi základné služby patrí: dočasné pridelenie zamestnancov, sprostredkovanie zamestnania a personálny leasing. Doplnková služba je vstup do jednoduchého online personálneho asistenta.

Zameriavame sa na priemyselné odvetia ako potravinárska výroba, automobilový priemysel, elektrotechnika. Pracujeme aj v oblasti logistiky a sprostredkovávame zamestnanie pre akékoľvek odvetvia.

Vďaka týmto službám vieme kooperovať v oblasti ľudských zdrojov s každým kto prejaví záujem.


Personálny leasing

Personálny leasing zabezpečuje kompletnú administratívu a správu vzniku, priebehu a ukončenia pracovného pomeru zamestnanca vykonávajúceho prácu u klienta.


Dočasné pridelenie zamestnancov

Dočasné pridelenie zamestnancov umožňuje veľmi flexibilne meniť počet zamestnancov podľa aktuálnych potrieb klienta a tým zabezpečovať kontinuitu spoločnosti prostredníctvom presúvania úloh na externých poskytovateľov. Táto služba je použiteľná aj pre tých, ktorí hľadajú stabilitu v nestabilných časoch.


Sprostredkovanie zamestnania

Sprostredkovanie využije každý kto hľadá prácu, či už vo forme objednávateľa práce alebo človeka čo svoju prácu ponúka. Hľadáte si prácu? Zvýšte svoje šance a nechajte si pomôcť. Hľadáte zamestnancov? Rovnako, zvýšte svoje šance a nechajte si pomôcť.


Fourmis personálny asistent

Personálny asistent je systém riadenia interných aj externých zamestnancov od ich náboru, zaškoľovania až po ich obsadenie na pracovné smeny. Systém zjednodušuje organizáciu pracovnej sily na pracovisku, čím dodáva prehľad o aktuálnej situácií zamestnancov. Aj mravenisko má systém, my ho máme tiež!

„Spoločne pracujeme lepšie.“
Fourmis